Jobb i
Get Focused

Har du lyst til å jobbe med en festival i vekst og som legger til rette for at unge mennesker får et møte med Jesus?
Vi søker etter en gruppekoordinator i 20% stilling.

Prosjektstilling: Gruppekoordinator
Stillingsbrøk: 20 %
Varighet: snarest i juni – 1. desember
Antall timer: Ca 200 timer

Beskrivelse:
Som gruppeansvarlig har du ansvar for å ha kontakt med grupper som ønsker å delta på festivalen, potensielle grupper og håndtere alle behovene til gruppene. Du vil være bindeleddet mellom gruppen og festivalledelsen og sørge for at gruppen får god informasjon, praktisk hjelp og oppfølging før, under og etter festivalen. Engasjementet vil medføre en del arbeid med rekruttering av grupper, men en stor del av arbeidsoppgavene skjer i tiden før festivalen, og man må påregne at en større andel av timene legges ned i oktober.

Om Get Focused:
Get Focused er en kristen tverrkirkelig organisasjon som samler ungdommer fra hele landet til en festival i starten av november hvert år. Vi ønsker å legge til rette for at unge mennesker kommer sammen som enhet, er merket av tilbedelse og kjent for rettferdighet. På festivalen samler vi totalt rundt 2000 personer, hvorav 600-700 av disse kommer i en gruppe. Nytt av året er også Bibelskolefestivalen, der vi forventer 200-300 bibelskole-elever.

Arbeidsoppgaver:

 • Rekruttere grupper til festivalen via ulike kanaler og øke den totale medlemsmassen ved tilrettelagte gruppepåmeldinger.
 • Registrere gruppene og bibelskolene og holde oversikt over antall deltakere, betaling, overnatting, mat osv.
 • Svare på spørsmål og henvendelser fra gruppene, samt sende ut relevant informasjon i forkant.
 • Følge opp gruppene underveis i festivalen, og ta imot tilbakemeldinger i etterkant.

  Vi søker deg som:
 • Er serviceinnstilt, løsningsorientert og fleksibel.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Kan jobbe selvstendig og ta egne initiativ.
 • Kan bruke digitale hjelpemidler på en fornuftig måte (Excel, Google Workspace, etc).

  Vi tilbyr deg:
 • En spennende og meningsfull jobb der du bidrar til en fantastisk ungdomsfestival.
 • Opplæring og veiledning fra festivalledelsen.
 • Lønn etter avtale.

  Hvis du er interessert i stillingen som gruppekoordinator i Get Focused, send oss din CV og søknad snarest til dagligleder@getfocused.no – Vi gleder oss til å høre fra deg!