Hjerte for utlandet

   

Rom
Seminarholder

Klasserom 122

Hans Arne Sanna, 37 år

  

Info om Seminarholder:

Hans Arne er utdannet teolog og har tidligere jobbet med menighetsarbeid og ungdomsarbeid. Har i dag ansvar for NLMs arbeid i Mongolia, Sentral-Asia og Nord-Afrika.

Info om Seminaret:

Guds hjerte banker for alle mennesker, også der hvor kirker knapt finnes og det kristne er få. Hvordan møter vi Guds utfordring i dag, om å gå ditt hvor ingen har hørt?