Medarbeider

Vil du være Medarbeider?

 

Er du voksen og har lyst til å være medarbeider? Meld deg gjerne til tjeneste på en av oppgavene under.
Er du ungdom og vil være medarbeider? Kom på en av våre medarbeidersamlinger, og registrer deg i skjemaet under.

Nattevakter:
Vi har mange overnattingsgjester på Get Focused. Det er viktig å sørge for sikkerheten deres. Her trengs det mange som kan sette av en halv natt. Vi har tidligere fått tilbakemelding fra de som var nattevakter om at dette er en veldig givende jobb. Her møter du ungdom på en litt annen måte. Det handler mer om å være til stede enn å passe på. Natten er delt i to vakter. 23.00-03.30 og 03.30-10.00. Bakgrunnsjekk vil foretas.


Bli Medarbeider