Menneskehandel – Bryr du deg?

 

Seminarrom E
Seminarholder

Knut Bråttvik, 54 år

 

Info om Seminarholder:

Politioverbetjent Kripos, Nasjonal fagansvarlig menneskehandel. Jeg er en politimann som synes jeg har en meningsfull jobb. Jobben er å øke fenomenforståelsen på menneskehandel. Jeg har jobbet med dette siden 2008 og startet med å trene politi I Vest Afrika I å bekjempe utnytting av kvinner til prostitusjon og barn utnyttet til arbeid. Jeg er far til 5 og er gift. Jeg har også jobbet I 3 år som misjonær I Kamerun (1991-1994)

 

Info om Seminaret:

Jeg vil snakke om menneskehandel som fenomen. Hvordan skjer dette globalt, hvordan skjer dette nasjonalt, hva gjøres for å forebygge utnytting av andre mennesker, hva gjøres for å hjelpe ofrene, og hva gjør vi med markedet. Jeg snakker om det tverretatlige arbeidet som gjøres I kampen mot menneskehandel, og hva politiet I Norge gjør lokalt og nasjonalt. Jeg vil bruke tid på å fokusere på hva vi som enkelt mennesker kan gjøre og hva vi som grupper kan bidra med I kampen mot det moderne slaveriet