Get Involved

“La oss da ved ham stadig bære frem for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som priser Hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er etter Guds vilje.” Hebr. 13, 15-16

I 2007 startet Get Focused med bistandshjelpen og innsamlingsaksjonen “Get Involved” som i dag er en veldig viktig del av Get Focused. Det har vært enormt stort og fantastisk å se givergleden til ungdommene, og få lov til å være med på å hjelpe andre mennesker.

Som vi pleier å si på Get Focused er vårt mål med å samles til festival en gang i året et ønske om at andre mennesker skal få det bedre enn de hadde det før vi var samlet! Rettferdighet er en del av Guds rike. Gud har sendt oss til å være bærere av Hans rike og spre det rundt oss.

“På jorden, slik som i himmelen” (Matt 6,9-13)

 

Prosjekter

Årets prosjekt lanseres ved Kick Off i Bykirken, Tønsberg

 


 

Vår historie

 

2016

Pengene gikk til Maritastiftselsen og Tankesmien Skaperkraft

Maritastiftelsen brukte pengene for å fortsette driften av bofelleskapet, som pengene gikk til i fjor. Pengene ble brukt til å øke de ansattes stillinger, bedre aktivitetene med jentene i huset og å kjøpe julegaver til jentene i huset, og kvinner i prostitusjon.

Tankesmien Skaperkraft brukte pengene til å kartlegge hvordan de kan bruke teknologi i kampen mot menneskehandel (i samarbeid med eksperter på cybercrimer), gitt ut en bok rettet mot politikere og andre samfunnsledere, med 10 anbefalinger om hvordan vi kan bekjempe det moderne slaveriet på samfunnsnivå. Boken kommer ut høsten 2017. Fått fem kronikker på trykk om bekjempelse av menneskehandel i norske aviser og invitert til debattmøte med stortingspolitikere og andre for å diskutere konkrete tiltak mot menneskehandel.

 

 

2015

Pengene gikk til Maritastiftelsen og Tankesmien Skaperkraft.

Maritastiftelsen brukte pengene på oppstarten av Martia Women huset, også kalt Bofelleskapet (drift, lønninger og møbler i huset). På dette prosjektet er de helt avhengig av gaveinntekter for å drifte huset med ansatte. Husleien for jentene som bor på huset betaler NAV or, men utover det drives det kun av gaveinntekter og eventuelt tilskudd fra justisdepartementet.

Tankesmien Skaperkraft har sammen med Wade Channel (US Aid) publisert et grudig notat om  hvordan bedrifter kan unngå menneskehandel i sin verdikjede (altså sine underlevrandører), annsatt en researcher med ansvar for menneskehandel, kartlagt det norske støtteapparatet og de ulikeorganisasjonene som arbeider mot menneskehandel for å sikre god samhendling og informasjonsflyt, vært medarrangør for en fagkonferane om menneskehandel i Bergen, for å øke komptansen hos frivillige og fagfolk som jobber med å bekjempe det moderne slaveriet i Norge og fått publisert flere kronikker om bekjempelse av menneskehandel, i ulike norske aviser.

 

 

2014

Rettferdighet er hjertet i Get Focused, og når vi etterhvert har fått kjennskap til at det finnes folk som er offere for menneskehandel i Norge må vi gjøre hva vi kan for å sette en stopper for dette. Derfor samlet vi inn penger for å etablere et kontor som skal jobbe direkte med menneskehandel i Norge. De skal fange opp både offere og bakmenn. Det skal være et samarbeid mellom A21 og Hope For Justice som er en internasjonal organisasjon som er meget dytige på helheten rundt det å jobbe med mennesker som har vært utsatt for menneskehandel, samt stille bakmenn til retten.

 

 

2013

Vi fortsetter å gi penger til det  vi ser ligger get focused på hjertet, nemlig å bekjempe menneskehandel og se mennesker bli satt fri. Vi er stolte over å kunne støtte A21 med deres fantastiske arbeid.

 

2012

I 2012 bestemte vi oss for å samle inn penger til organisasjonen A21. A21 jobber med å avskaffe menneskehandel i det 21 århundre. De har baser rundt om i verden hvor de tar inn jenter som har vært utsatt for sex salveri og gir dem trygget og kjærlighet. A21 jobber med å forebygge menneskehandel ved å informere og lære folk om hva som kan gjøres.  De beskytter mennesker som har vært utsatt for menneskehandel  samt jobber de med å stille bakmenn til ansvar for sine handlinger ved å gå rettens vei.

 

 

2011

Dette året hadde vi tre prosjekter. Et globalt, et nasjonalt og et lokalt.

Fordelingen på disse ble gjort slik: 70% globalt og 30% nasjonalt. Når det kom til det lokale prosjektet bidro vi praktisk.

Globalt samlet vi inn penger til Blessed Homes i Thailand. Dette er et barnehjem som er drevet av Ole Jørgen Edna fra Levanger. Han er 25 år, og driver 3 barnehjem på grensa til Burma. Han og staben hans ønsker å gi barna håp om en framtid i frihet og et liv hvor de kan tørre å drømme stort med vissheten om at de er elsket. Dette ville vi være med på, og gjennom pengene som ble samlet inn har de bygd et hus for de aller minste barna. De skal også utvide og forbedre hus som allerede er der, og dette gjør at flere barn kan få et hjem, en familie og en lysere fremtid.

Nasjonalt samlet vi inn penger til Kronprinsparets Fond. Hensikten til dette fondet er å se, motivere og tilrettelegge for at ungdom skal utvikle seg og sitt potensial. Dette fondet er med å sette i gang og støtte prosjekter som kan gi ungdom mulighet til å utvikle bl.a. evner og talenter. Vi ønsket stå bak denne visjonen, støtte dette økonomisk, og gjennom dette være med å ære vårt kronprinspar.

Lokalt gjentok vi suksessen fra året før med å reise ned til Tønsberg by med 30-40 engasjerte ungdommer klare for å vise Guds kjærlighet og glede på en praktisk måte gjennom å gi bort gratis boller og kakao.

 

 

2010

Dette året hadde vi kun ett prosjekt. Heroes of the Nations som er det raskest voksende barnehjemmet i Kenya. Barna blir hentet ut fra slummen og inn i et barnehjem hvor de (kanskje for første gang) får oppleve at noen har tro på dem. Barna får skole, mat og voksne personer er tilstede som bryr seg om hver enkelt. Med pengene vi samlet inn i 2010 har de nå muligheten til å bygge flere stabshus som gir ledelsen mulighet til å organisere barnehjemmet enda bedre. Prosjektet ble valgt etter at noen i Get Focused besøkte barnehjemmet i begynnelsen av 2010.

I februar besøkte Kari Marte fra Get Involved Heroes of the Nation for å se hva deltagerne på Get Focused 2010 var med å bygge opp.

Heroes of the nations har forandret våre hjerter. Igjen.

Vi kunne likevel ikke glemme det lokale helt, da dette er en veldig viktig del av Get Involved. Derfor ble det lokale prosjektet i år litt anderledes. Vi dro til Tønsberg by med en buss full av ungdommer, boller og kakao. Deretter delte vi ut til heldige forbipasserende på Tønsberg torg en kald november dag.

 

 

2009

I likhet med tidligere hadde vi to prosjekter også i 2009. Et lokalt og et globalt prosjekt.

Det lokale prosjektet er en kafe som drives av Kirkens Bymisjon. Kafeen er et tilbud til rusmisbrukere og andre vanskeligstilte. Her kan de få kjøpe et varmt måltid til en god pris i hyggelig atmosfære. Det globale prosjektet var innsamling av penger til å utvide en skole i Kenya. Området der skolen ligger er under streng muslimsk kontroll, men skolen er startet av kristne. Igjennom Get Involved fikk vi finansiere to klasserom til denne skolen, som fra før har godt rykte på seg for sine fremragende resultater.

 

 

2008

Dette året hadde vi tre ulike prosjekter. Vår målsetting var å samle inn nok penger til å bygge vannbrønn i to Afrikanske landsbyer, sette fem jenter fri fra sexslaveri i India og i tillegg gi en solid pengegave til Frelesarmeen i Tønsberg som så skulle bruke gaven til å støtte vanskeligstilte i byen vår.

Vi trodde dette var en målsetting på grensen av hva som var sannsynlig. Utrolig nok ble resultatet det dobbelte.
I 2008 samlet deltagerne ved get focused inn en utrolig sum som resulterte i at istedenfor å bygge brønn i to landsbyer, bygget vi i fire. Istedenfor å adoptere fem jenter ut av sexslaveri i India adopterte vi 10. Istedenfor å gi en solid pengesum til Frelsesarmeen i Tønsberg gav vi en dobbelt så solid sum.

 

 

2007

Ungdommene samlet inn penger nok til å starte to skoler i Etiopia. Samme året ble det samlet inn ullundertøy og ullsokker til over hundre mennesker i Tønsberg som ikke har noe sted å sove om nettene.