Grupperabatt:

Grupper som reiser på Get Focused får grupperabatt etter gruppens størrelse. Det er i utgangspunktet ikke anledning for å holde av billetter til “earlybird-pris”, deltakeren har selv ansvar for å melde seg på før prishoppene for å få den billigste prisen.

Rabatter:

Over 10 pers - 10%

Over 20 pers - 15 %

Over 30 pers - 20 %

Overnatting:

Man kan velge mellom 2 forskjellige overnattingsløsninger;
1. "Enkeltovernatting" - der deltakerne betaler for overnattingen direkte til Get Focused. Du som gruppeleder får anledning til å sette opp romlister og fordele deltakerne på 10-mannsrom (eller mindre, avhengig av kapasitet). Vi forbeholder oss retten til å fylle opp resten av rommet dersom det ikke fylles helt opp.

2. "Rom betalt av gruppeleder" - der overnattingen betales til Get Focused av gruppeleder(eller kirken) og vi mottar romlister som vi setter opp på den romstørrelsen dere ønsker å betale for. Da er det opp til gruppeleder å innhente betaling for overnatting fra deltakerne.Vi kan ikke garantere å ha nok rom av de romstørrelsene gruppen ønsker seg, så hvis man vil holde av noen rom trenger vi informasjon om dette på mail.

Ekstra støtte:

Vi kan legge til rette for at gruppen finansierer mer enn bare overnatting for deltakerne. Da lager vi en rabattkode som sørger for at deltakerne betaler en gitt sum, der resterende blir fakturert gruppeleder i etterkant av Get Focused. Hvis dette er ønskelig trenger vi informasjon om dette på mail; grupper@getfocused.no.  

Påmeldingsprosessen

4
Gruppeleder mottar deltakerliste
Gruppeleder mottar deltakerliste med informasjon om matpass og overnatting 24t etter påmeldingsfristen.
5
Gruppeleder sender inn romliste
Gruppeleder sender inn romliste basert på deltakerlisten innen 48 timer etter å ha mottatt listen.

Viktige frister

Søndag 20. oktober - Frist for å bestille mat og overnatting.

Onsdag 23. oktober - Frist for å sende inn romliste