Program

Lørdag

12:00 – Åpningsmøte

12:45 – Karl Johan Kjøde: State of the Union

13:15 – Pause

13:20 – Foredrag med Gina Gjerme

13:55 – Gruppesamtale

14:25 – Oppsummering - Åpen mic

14:40 – Pause

15:30 – «Styrearbeid» med Sander Stokke

15:40 – «Håp - psykologisk perspektiv»

15:50 – Bibeløkt «Håp»

15:30 – Lovsangssamling

16:20 – Tverrkirkelig arbeid

17:15 – Pause

18:00 – Middag

19:30 – Kveldsmøte

22:30 – Underholdning

23:30 – Fritid/God natt

 

Søndag

08:00 – Frokost

10:00 – Morgenmøte

11:15 – Pause med rundstykker

12:00 – Panelsamtale og utsendelse

14:00 – Takk for i år!