VIKTIGE TELEFONNUMRE

Festivalkontoret

Førstehjelp

Brann

Politi

Ambulanse