10. May 2018

King Cave, Belgium 22.02.2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Obcaecati tempora, praesentium nostrum id corrupti laborum! A, non saepe delectus. Maiores repellat expedita.
10. May 2018

Bamboo Palace, China 12.01.2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Obcaecati tempora, praesentium nostrum id corrupti laborum! A, non saepe delectus. Maiores repellat expedita.
10. May 2018

Smoke Valley, USA 12.10.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Obcaecati tempora, praesentium nostrum id corrupti laborum! A, non saepe delectus. Maiores repellat expedita.
10. May 2018

Burry Hill, UK 12.09.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Obcaecati tempora, praesentium nostrum id corrupti laborum! A, non saepe delectus. Maiores repellat expedita.
10. May 2018

Malburry Hall, England 12.09.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Obcaecati tempora, praesentium nostrum id corrupti laborum! A, non saepe delectus. Maiores repellat expedita.
6. November 2017

Hvorfor og hvordan skal vi bygge samfunn?

  Seminarrom D Seminarholder Andreas Masvie   Info om Seminarholder: ikke tilgjengelig.   Info om Seminaret: Skaperkraft ønsker å utruste deg til å ta ansvar for […]
6. November 2017

Å lede med integritet, visjon og passion

  Rom AUDITORIUM 253 (2.ETG) Seminarholder Brad Jones   Info om Seminarholder: Brad Jones er Louie Giglios mest betrodde leder. Brad er en av hovedlederne i […]
6. November 2017

Menneskehandel – Bryr du deg?

  Seminarrom E Seminarholder Knut Bråttvik, 54 år   Info om Seminarholder: Politioverbetjent Kripos, Nasjonal fagansvarlig menneskehandel. Jeg er en politimann som synes jeg har en […]
6. November 2017

Kjenne Jesus gjennom ordet

  Seminarrom F Seminarholder Gilles Gatete Umugabe, 32 år   Info om Seminarholder: Gilles bor i Oslo og jobber som ingeniør. Forlovet med Marte. Han elsker […]